Vastaatko seurakuntasi diakoniatyön kehittämisestä? Kaipaatko kumppania kehittämistyöhön? Nouseeko arjen työstäsi sellaisia kehittämisen kysymyksiä, joihin haluat etsiä yhdessä käytännön ratkaisuja? Olisiko uusista verkostoista sinulle apua työn suunnittelussa ja tukea haasteiden selvittelyssä?

Saatavilla käytännön kehittämistukea arjen diakoniatyön edistämiseen ja rahoitusta pieniin diakoniakokeiluihin!

Seurakuntien diakoniatyön kehittämisen ei enää tarvitse olla yksinäistä puurtamista. Seurakunnille suunnatut diakoniatyön kehittämisen tueksi tarkoitetut palvelut ovat maksuttomasti käytettävissäsi.

Tarjoamme kumppanuutta ja käytännön tukea arjen diakoniatyön kehittämisessä. Kumppanuudet rakennetaan seurakuntien kanssa tarvelähtöisesti ja räätälöidysti.

Kehittämiskumppanuudella etsitään yhdessä tarkoituksenmukaisia keinoja vastata diakoniatyön yhä kasvaviin monimuotoisiin ja ajankohtaisiin haasteisiin.

Keskeisinä kehittämisen näkökulmina ovat toimintaympäristön muutokset, diakoniatyön asiakkaista nousevat tarpeet ja työn sisältöjen tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Tarvittaessa voimme myös taloudellisesti tukea paikallisia diakoniatyön uusia kokeiluja (2000-10 000 euroa).

Kumppaneita on mukana jo kaikkien hiippakuntien alueelta yli 70 seurakuntaa, joista osa on seurakuntayhtymiä. Yhdessä on toteutettu mm. paikallista räätälöityä kehittämistyötä, monenlaisia diakoniatyön innovatiivisia kokeiluja kuin isompia kehittämishankkeitakin..

Käytännössä kumppanuus voi tarkoittaa

 • asiakasarviointeja (esim. asiakaslähtöiset Bikva-ryhmähaastattelut)
 • työkaluja ja resursseja työn arviointiin, suunnitteluun, kehittymiseen ja johtamiseen
 • paikallisia diakoniatyön uusien toimintamallien kokeiluja, joihin osaan on mahdollisuus saada myös taloudellista tukea!
 • yhdessä suunniteltuja ja tarvittaessa myös kumppanina toteutettuja alueellisia kehittämishankkeita
 • järjestetään yhdessä diakonian kehittämisfoorumeita (esim. innovaatiotyöpajoja, vertais- ja verkostopajoja, osaamisen ja käytäntöjen jakotoreja jne.)
 • työkaluja sekä ohjausta strategioiden ja käytännön toimintaohjelmien rakentamiseen
 • mitä muuta tukea sinä tarvitset tai kaipaat? Katsotaan tarpeet yhdessä ja räätälöidään kumppanuus tarpeiden mukaan!

Ota yhteyttä ja kysy lisää millaista tukea ja kumppanuutta voit meiltä työhösi löytää!

Diakoniajohtaja
Seppo Sulkko
seppo.sulkko@kirkkopalvelut.fi
p. 0400 655932

Kumppanuudessa mukana

 • Kirkkohallituksen Diakonia- ja sielunhoitoyksikkö
 • Kehittämistoimintaa koordinoiva Kirkkopalvelut ry
 • Hiippakunnat ja seurakunnat
 • Kotimaanapu
 • vapaaehtoistyo.fi
 • Yhteisvastuukeräys
 • Kirkon eri toimija