Paikalliset keräykset

Sijaintini mukaan

Avoimet paikalliskeräykset

Tietokone pelastamaan sairaseläkeläisen arki!

Useampaa parantumatonta sairautta sairastava eläkeläinen tarvitsee apuasi Pitäjänmäellä! Lääkäriajan varaaminen, laboratoriokokeiden tulosten katsominen, Kelan kanssa asiointi, laskujen maksaminen, edullisemman asunnon etsiminen sekä turvallinen asiointi näin korona-aikana - helpottuisi, jos olisi tietokone! Jos ei ole, on arki todella hankalaa ja moni talouden, terveyden ja toimintakyvyn kannalta kriittinen asia viivästyy ja jää jopa hoitamatta. Pahimmillaan jää ilman apua ja joutuu ongelmatilanteisiin esimerkiksi laskujen maksun viivästyessä, jos ei ole konetta millä hoitaa asioita eikä riittävää terveyttä päästäkseen kirjastoon hoitamaan asioita. Pienestä eläkkeestä ei jää mitään säästöön pakollisten menojen jälkeen. Tulot eivät riitä aina edes välttämättömään. Eläkeläinen uskoo, että tietokoneen myötä hän saisi elämänhallinnan takaisin ja arki helpottuisi huomattavasti, kun hän pystyisi hoitamaan asiansa ajantasaisesti itse. Asioiden hoitaminen ajallaan auttaisi myös eläkeläisen mielen hyvinvointia ja jaksamista. Voisitko sinä olla lahjoituksellasi auttamassa tätä monisairasta eläkeläistä hankkimaan tietokoneen, jolla hän voisi hoitaa välttämättömiä asioita kotoa käsin ja selviytymään itsenäisesti edistäen hänen mielensä hyvinvointia ja jaksamista haasteistaan huolimatta. Eläkeläisen avuntarpeen on kartoittanut ja avun perille vie Pitäjänmäen seurakunnan diakoni Pia Saarela pia.saarela@evl.fi

33 %
100 € 300 €
Helsinki

Surun keskeltä kiinni elämään

Läheisen kuolema ja siitä seuraava ikävä sekä suru kysyy paljon voimavaroja. Kun surun keskeltä päästään nousemaan takaisin normaalimpaan arkeen, edessä voi olla haaste, kohdata omaan talouteen sekä terveyteen liittyviä ongelmia. Alakoululaisen tytön yksinhuoltaja äiti, painii nyt näiden haasteiden äärellä. Oman isän kuolema ja hautajaisista tulleet kulut olivat liian suuret niistä selvitäkseen, joten näitä maksuja varten äidin piti ottaa lainaa, jotta ne saa maksettua pois. Opiskelijan budjetista lainan lyhennys on tehnyt ison loven, jonka myötä on päässyt syntymään vuokrarästejä. Onneksi vuokrarästeihin on nyt saatu sovittua takaisinmaksuohjelma ja näin vältytty häädöltä. Selkäkipujen syyksi löytyi alaselästä välilevyn pullistuma ja nivelkulmia. Oman jaksamisen ja selkäkipujen vähentämisen kannalta, liikunta olisi nyt paras lääke. Äiti tarvitsisi nyt itselleen kunnollisen sängyn, liikuntavälineitä ja mahdollisuuden maksaa pois loput vuokrarästit. Voisitko sinä olla lahjoituksellasi helpottamassa yksinhuoltajaäidin henkistä taakkaa, mahdollistamalla sängyn ja liikuntavälineiden hankinta sekä velkojen pois maksun? Näin fyysisen hyvinvoinnin lisääntyessä äiti jaksaa huolehtia paremmin itsestään ja alakouluikäisestä tyttärestään. Perheen tilanteen on kartoittanut ja avun perille toimittaa Kajaanin seurakunnan diakoni Paula Sirviö, paula.sirvio@evl.fi

24 %
360 € 1500 €
Kajaani

Hypokoira diabeetikkolapselle Järvi-Kuopioon

Hypokoira diabeetikkolapselle Järvi-Kuopioon Nelilapsisen yksinhuoltajaperheen 4-vuotiaalla lapsella, on vaikeahoitoinen ykköstyypin diabetes. Äidin voimavarat alkavat olla vähissä, sillä lapsen sokeriarvoja täytyy mitata useasti myös yöaikaan. Pelkona on, että sokeriarvot putoavat nopeasti hyvinkin alhaisiksi, jolloin lapsi saattaa olla hengenvaarassa. Muita tukiverkkoja perheellä ei juuri ole. Tilanteen helpottamiseksi perheelle on suositeltu hypokoiran hankintaa. Hypokoira on koira, joka on koulutettu tukemaan diabeetikon omahoitoa. Hypokoira on koulutettu ilmaisemaan diabeetikon verensokerin vaihtelut. Se tunnistaa hengityksen ja ihon tuoksun perusteella hypoglykemian eli matalan verensokerin, korkean verensokerin sekä ketoaineet. Se voidaan opettaa ilmaisemaan verensokerin vaihtelut diabeetikolle itselleen tai hänen läheisilleen, kuten tässä tapauksessa diabeetikkolapsen vanhemmalle. Koira voisi avustaa diabeetikkoa kaikissa arjen tilanteissa. Hypokoira koulutetaan tehtäväänsä pennusta lähtien, joten rahaa tarvitaan sekä koiran että koulutuksen hankintaan. Tällä yksinhuoltajaperheen vanhemmalla ei ole kuitenkaan varaa. Voisitko sinä olla osaltasi auttamassa perhettä hankkimaan hypokoiran, jotta lapsi saisi tarvittaessa nopeasti tarvitsemansa avun ja äiti voisi rauhallisin mielin nukkua yönsä. Perheen avuntarpeen on arvioinut ja avun perille vie diakoni Hanna Kokkonen hanna.kokkonen@evl.fi

55 %
2197 € 4000 €
Kuopio

Nuoren miehen taistelu (päivitetty 17.8.)

Nuori koulutettu, työssäkäyvä mies joutui työtapaturman jälkeen lonkkaleikkaukseen v.2014, joka myöhemmin osoittautui turhaksi. Sairaslomansa aikana hän päätti korjauttaa samalla jo vuosia aikaisemmin saamansa kantapääongelmat. Toimenpiteen piti olla pieni, mutta se meni täysin pieleen. Leikkaus uusittiin, mutta yhtä huonoin tuloksin. Jalat leikattiin vääristä kohdista. Nyt takana on yli 10 leikkausta, pitkiä sairaalajaksoja, liikuntakyvyttömyyttä, sairaalabakteeri, myrkytystiloja ja amputaaatiouhka. Useat hoitovirheiden hoitomuodot ovat olleet mahdollisia toteuttaa Suomessa vain kolmessa paikassa, jotka kaikki ovat yksityisiä. Näihin mies ei ole saanut tukea mistään, vaan on maksanut kaiken itse. Kuntouttavia hoitoja hän on saanut lukuisia ja aina kun mahdollista julkisella puolella. Mitään korvauksia lonkka- tai kantapääleikkauksista hän ei ole saanut mistään. Kaiken tämän seurauksena nuori mies on menettänyt paitsi terveytensä ja työkykynsä, myös omaisuutensa, ja on velkarahalla hoitanut itseään kuntoon. Hän on ollut sairaslomalla 11/2013 eli työtapaturmasta lähtien. Hän on pudonnut kaikkien yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle ja sitkeästi yrittänyt kuntouttaa itseään ja samalla taistella saadakseen oikeutta asialleen. Velkaantuminen (20 000€) on tapahtunut työtapaturman, hoitovirheiden ja yhteiskunnan avun ulkopuolelle jättämisen takia. Veloista selviytyminen auttaisi uskomaan tulevaisuuteen ja palauttaisi elämänhalun takaisin. Voisitko sinä olla auttamassa tätä nuorta miestä pääsemään vuosia jatkuneesta kohtuuttomasta elämäntilanteesta vihdoin ulos? Jos keräys tuottaa yli tavoitteensa, käytetään sekin raha nuoren miehen auttamiseen. Lahjoituksia voi tehdä niin yritykset kuin yksityishenkilöt. Yritykset voivat pyytää halutessaan myös laskun haluamalleen summalle sähköpostista info@kotimaanapu.fi tai soitta puh. 040 6602 964. Autettavamme tilanteen on kartoittanut ja tätä keräystä koordinoi diakoniatyöntekijä Hanna Välimaa hanna.valimaa@evl.fi -- Päivitys 1.6. Suuret kiitokset jo nyt lahjoittaneille! Tukalan taloustilanteen kohentamisessa on päästy hyvään vauhtiin, mutta vielä on matkaa jäljellä. Nostimme tavoitesummaa, sillä tällaiseen tilanteeseen ei kenenkään pitäisi Suomessa joutua. Lainaus 12.6. kirjeenvaihdosta autettavamme kanssa: "Tämä keräys on se viimeinen oljenkorteni mitä on käytettävissä. Kaikki muut kivet on jo käännetty. Ikävä kyllä. Jos velat/rästit saan maksettua keräyksen avulla saan mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen. Ja lupaan käyttää tuon mahdollisuuden." Päivitys 17.6. - keräyksen positiivisen etenemisen johdosta keräystavoitetta nostettu uudelleen Päivitys 7.7 - autettavan kanssa pohdittu miten keräyksen saisi täyteen. Tekstissä mainittu velkojen kokonaissumma 20.000 euroa olisi se, millä tilanteesta pääsisi eteenpäin. Tavoitetta nostettu 10.000 euroon Päivitys 17.8 - keskusteltu tilanteesta Kotimaanavussa taustalla ja päädytty siihen, että nostetaan keräystavoite 23.800 euroon, jolla auttavamme pääsee veloistaan. Olisi tavallaan väärin kaikkia jo lahjoittaneitakin kohtaan, jos keräys jäisi vain puoleen väliin, eikä autettavamme pääsisi ongelmistaan. Samalla on mietitty tätä poikkeuksellisen suurta, yhdelle henkilölle kohdistuvaa apua suhteessa muihin keräyksiimme. Lahjoitettu summa on jo nyt suuri, mutta niin ovat olleet autettavamme ongelmatkin. -- Kotimaanavun kautta lahjoituksesi menee perille luotettavasti.

46 %
10920 € 23800 €
Tampere

Lahjoita

Hätäapulahjoitus

Hätäapulahjoitus

Kuukausilahjoitus

Kuukausilahjoitus

Merkkipäiväkeräys

Merkkipäiväkeräys