Hjälpen börjar nära

Genom att ge en donation till Nödhjälpsinsamling arbete hjälper du de mest utsatta människorna i Finland. Du kan välja ett ändamål bland de många öppna lokala insamlingarna eller donera till den allmänna nödhjälpsinsamlingen.

Nödhjälpsinsamling hjälper mångsidigt och konkret finländare som har det svårt och personer som bor i Finland oberoende av deras ursprung, religion eller politiska övertygelse. Det lokala hjälparbete som möjliggörs med hjälp av penningdonationer till Nödhjälpsinsamling utförs via församlingarnas diakoniarbete i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Hjälpen når fram via diakoniarbetare från människa till människa.

Donationsmedlen i Nödhjälpsinsamling kan användas för att hjälpa offer för kriser och katastrofer, för att hjälpa mindre bemedlade med ekonomisk hjälp, varor eller mat eller för andra nödvändiga åtgärder som förbättrar livskvaliteten för dem som har det svårt. Understöden som samlats in via nödhjälpsinsamlingens riksomfattande insamlingar vidarebefordras också via församlingarnas diakoniarbete i församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland,  på ansökan av dem.

Engångsdonation

Donera med MobilePay
Nödhjälpsinsamlingens nummer 45595

Donera via sms
Skicka ett meddelande till nummer 16588
AUTA20 (20 €)
AUTA10 (10 €)

Insamlingstillstånd RA/2020/639. Gäller fr.o.m. 1.9.2020 i hela Finland med undantag av Åland. Beviljat av Polisstyrelsen 25.5.2020. Med de insamlade medlen kan offer för kriser och katastrofer i Finland få hjälp. Hjälpen når fram via tjänsten Kotimaanapu, som administreras av Kyrktjänst rf, i samarbete med lokala församlingar.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst:
info@kotimaanapu.fi
Järvenpääntie 640, 04400 Träskända

Kotimaanapu.fi / Vapaaehtoistyo.fi
Producent Ilkka Kalmanlehto
tfn 050 330 9308
ilkka.kalmanlehto@kirkkopalvelut.fi