Usein kysyttyä

Mikä Kotimaanapu on?

Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa monipuolisesti ja konkreettisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä ympäri Suomen. Kotimaanavulle suunnatuilla rahalahjoituksilla autetaan kriisien ja katastrofien uhreja Suomessa syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Lahjoitusvaroja käytetään avuntarvitsijoiden auttamiseksi taloudellisesti, tavara- tai ruoka-avun kautta tai muihin välttämättömiin toimiin, joiden avulla vaikeuksissa olevien elämänlaatua halutaan kohentaa.

Mistä Kotimaanapu saa varansa?

Kotimaanapu saa varansa yksityishenkilöjen ja yritysten lahjoituksista.  Joskus Kotimaanavulle kohdennetaan Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kolehteja.

Onko Kotimaanavulla rahankeräyslupa?

Kyllä. Keräyslupa Rahankeräyslupa RA/2020/639. Voimassa 1.9.2020 alkaen. Myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.

Mitä eroa on lähikeräyksellä ja Kotimaanavun hätäapukeräyksellä?

Paikallisten lähikeräysten kautta lapselle voidaan hankkia talvikengät, yksinhuoltajalle pesukone tai tukea vähävarhaisen perheen nuorten harrastuksia. Lähikeräys kohdentuu jonkun tietyn henkilön, perheen tai ryhmän auttamiseen.

Valtakunnallisesta hätäapurahastosta voidaan täyttää lähikeräyksiä tai kohdentaa avustuksia seurakunnille esimerkiksi jouluisin tai akuuttiin yhteiskunnalliseen hätätilanteeseen, kuten ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi Suomessa.

Meneekö apu perille?

Kyllä. Kaikki apu toimitetaan perille saajilleen ensisijaisesti seurakuntien diakoniatyön kautta ihmiseltä ihmiselle. Seurakunnan diakoniatyöntekijä tekee tarvittavat ostokset yhdessä apua tarvitsevan kanssa. Näin voimme olla varmoja, että lahjoitetut varat käytetään juuri sillä tavalla kuin avunpyynnössä tarve on kuvattu. Seurakunnat raportoivat varojen käytöstä tarkasti Kotimaanavulle.

Mitä diakoniatyö tarkoittaa?

Kirkon diakoniatyössä diakonit tukevat ja auttavat ihmisiä, jotka elävät vaikeissa elämäntilanteissa. Diakoniatyössä kohdattu hätä on monimuotoista, ja se liittyy esimerkiksi yksinäisyyteen, sairastamiseen, suruun, taloudellisiin vaikeuksiin, päihteiden väärinkäyttöön ja väkivaltaan.

Työ on paitsi hädässä auttamista myös sen syihin vaikuttamista kaikkien ihmisten ihmisarvoisen elämän edistämiseksi. Diakonit työskentelevät yhteistyössä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen kanssa.

Entä jos keräyksen tavoitesumma ei tulekaan täyteen?

Kotimaanapu voi kohdentaa myös hätäapukeräyksen lahjoituksia lähikeräyskohteisiin.

Joskus voi silti käydä niin, ettei keräys tule täyteen. Tällöin apua tarvitseva henkilö pohtii yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa, mikä on parasta, mitä lahjoitetulla summalla hänen hyväkseen voidaan tehdä, mikä auttaa eniten tässä tilanteessa. Diakoniatyöntekijä raportoi Kotimaanavulle, kuinka keräysvarat on käytetty.

Voiko joku ostaa lahjoittamallani rahalla alkoholia tai tupakkaa?

Ei. Kotimaanavun lahjoitusvarat käytetään yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa. Keräysvarat tilitetään seurakunnalle, joka varmistaa, että varoilla hankitaan juuri sitä, mihin apua on pyydetty.

Kuinka suuret Kotimaanavun keräyskulut ovat?

Kotimaanavun lähikeräyskohteiden keräyskulut ovat korkeintaan 15 prosenttia, jolla katetaan Kotimaanavun varainhankinnasta ja rahankeräysluvan hallinnosta koituvia kuluja. Kun lahjoitat 10 euroa, siitä 8,50 euroa menee apua tarvitsevalle. Kotimaanavun organisoimissa valtakunnallisissa keräyksissä kulut vähennetään toteutuneen mukaan.

Lahjoitin Kotimaanavulle. Meneekö raha nyt kirkolle?

Ei. Lahjoituksesi menee seurakunnan diakoniatyön kautta apua tarvitsevalle henkilölle. Seurakunnalle tai kirkolle ei jää tästä rahasta mitään.

Lahjoituksilla on 15% keräyskulu, joka kohdentuu Kotimaanavun varainhankinnasta ja rahankeräysluvan hallinnosta liittyviin kuluihin.

Miten voin hakea Kotimaanavun avustusta?

Apua tarvitsevat ihmiset ja perheet voivat olla yhteydessä oman paikkakuntansa seurakunnan diakoniatyöhön.

Voinko hakea apua vaikken kuulu kirkkoon?

Voit hakea apua, vaikka et olisi kirkon jäsen. Lähikeräyksiä voidaan perustaa sellaisiin tarpeisiin, jotka eivät ole katettavissa julkisen sosiaaliturvan tai muiden ensisijaisten tukimuotojen avulla. Jokainen seurakunta päättää itse palvelun käytöstä, sekä mahdollisista keräyskohteiden avaamisesta.

Kuinka varmistetaan, että oikeat ihmiset tulevat autetuiksi?

Diakoniatyöntekijä kartoittaa avuntarpeessa olevan henkilön avuntarpeen ja varmistaa,  että avun hakija on hakenut kaikki hänelle kuuluvat muut yhteiskunnan tuet, joihin hänellä on oikeus.

Miksi pyydätte rahaa, kun sosiaalihuolto on olemassa?

Kotimaanavun lähikeräyskohteissa apua tarvitseva on hakenut tukea yhteiskunnalta, mutta ei ole sitä saanut. Yllättävän moni jää vaille taloudellista apua. Liian tiukka taloudellinen tilanne voi johtua esimerkiksi vanhojen velkojen maksuista, joita ei huomioida toimeentulotukea hakiessa. Usein harkinnanvarainenkin tuki voi jäädä saamatta. Lähes jokainen meistä tuntee jonkun, joka jää ilman yhteiskunnan tukea, vaikka sitä tarvitsisi.

Ottaako Kotimaanapu vastaan tavaralahjoituksia?

Ei. Kotimaanapu on valtakunnallista toimintaa ja tavaroiden toimittaminen pitkän matkan päähän ei ole järkevää. Me Kotimaanavussa emme myöskään itse toimi suoraan apua tarvitsevien henkilöiden kanssa, vaan apu toimitetaan perille seurakunnan diakoniatyön kautta. Kotimaanavulla ei myöskään ole sellaisia tiloja, joissa tavaralahjoituksia voisi säilyttää. Kotimaanapu on verkkopalvelut avun välittämisen onnistumiseksi.

Jos sinulla on sellaisia hyväkuntoisia tavaroita, joita haluaisit lahjoittaa, voit olla yhteydessä oman paikkakuntasi seurakuntaan tai johonkin paikalliseen järjestöön.