Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Kirkkopalvelu ry
Järvenpääntie 640
04400 Järvenpää

2. Yhteyshenkilö

Eija Kilgast, 040 6602964, info@kotimaanapu.fi ja yhteisvastuu@yhteisvastuu.fi

3. Rekisterin nimi

Keräys- ja avustustoiminnan rekisteri

4. Käsittelytarkoitus

Lahjoittajan henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys lahjoittajasuhteen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoittajasuhde, kiinnostus auttamiseen ja hyväntekeväisyyteen tai muuhun asiaan liittyvään. Lahjoituksen yhteydessä maksun tiedot välitetään maksunvälittäjälle.

Henkilötietoja käsitellään viestintään lahjoitusvarojen käytöstä ja niiden tarpeesta, lahjoittamiseen ja muuhun asiayhteyteen liittyvän suhteen hoito. Viestintä kattaa esimerkiksi lahjoituspyynnöt, vetoomukset, tapahtumakutsut ja markkina- tai mielipidetutkimukset. Pyrimme kohdentamaan lahjoittajalle häntä kiinnostavia auttamiskohteita. Tätä varten kerättyä tietoa analysoidaan ja tilastoidaan, tuloksia käytetään myös palvelun kehittämiseksi. Tiedonkeruun välineenä käytämme evästeitä sekä Google Analytics-palvelua.

Autettavista kerätään yhteystiedot sekä heidän itse kertomansa tieto tai kuvaus avuntarpeesta.

Sopimuskumppanina toimivasta avustuskohteen perustajasta kerätään organisaation nimi, yhteystiedot sekä pankkitiedot. Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyösopimukseen.

Palvelun käytöstä kerätään lokitietoa, jota käytetään tapahtumien oikeellisuuden varmistamiseen sekä palvelun kehittämiseen.

Kaikissa kohdissa henkilötietoja käsitellään vain Kirkkopalvelut ry:n toimesta eikä tietoja luovuteta eteenpäin muuten kuin kohdassa 7 kuvatussa tavoin. Rekisteröityjen tietoja säilytetään kaksi vuotta viimeisimmästä tapahtumasta.

5. Rekisterin tietosisältö

Lahjoittajista kerätään seuraavat tiedot: Nimi, Sähköposti, Puhelin, Osoite, Rekisteröidyn ilmoittama vapaamuotoinen lisätieto, lahjoituksen tiedot sekä sen maksuvälitystiedot.

Sopimus- ja yhteistyökumppaneista kerätään seuraavat tiedot: Organisaation nimi, Osoite, Pankkiyhteys, Yhteyshenkilön nimi, Puhelinnumero, Sähköposti

Avustuksen saajista kerätään seuraavat tiedot: Nimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköposti, Vapaamuotoinen lisätieto avuntarpeesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti lahjoittajaa koskevat henkilötiedot saadaan suoraan lahjoittajalta itseltään. Lisäksi pankeilta
ja maksunvälittäjiltä saadaan tiedot maksuista. Keräystoimintaa varten yhteystietoja saadaan kolmansilta
osapuolilta, joilla on laillinen oikeus tietojen markkinointikäyttöön luovuttamiseen.

7. Tietojen luovutus

Maksuun liittyviä henkilötietoja luovutetaan tapahtumaa käsittelevälle maksunvälittäjälle ja pankille.

8. Tietojen luovuttaminen ETA EU ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa käsiteltävät henkilötiedot: aineistoa säilytetään ja käsitellään lukituissa ja valvotuissa
tiloissa. Sähköinen aineisto: tietokannat ja palvelut ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja
muilla tarpeellisilla tavoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa
joihin pääsy on tarkkaan rajattu. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista tai saada tieto ettei niitä ole
  • Pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan
  • Pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä
  • Pyytää tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen
  • Kieltää suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot
  • Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Mikäli henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen suostumuksen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn. Edellisiä koskevat yhteydenotot tulee tehdä ensisijaisesti sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti puhelimitse kohdassa 2 ilmoitettujen yhteystietojen mukaisesti.