KUTSUMME SINUT MUKAAN KOTIMAANAVUN KERÄYKSEEN 
VÄHÄVARAISTEN LAPSIPERHEIDEN AUTTAMISEKSI SUOMESSA!

Tee verkkolahjoitus tästä

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat lapsiperheet tarvitsevat apuamme Suomessa. Elinkustannusten noustua moni on sinnitellyt kuluneen vuoden selviytymisen rajalla. Rahat eivät tahdo riittää edes välttämättömimpään – ruokaan.

 • Suomessa arviolta joka kuudes elää tällä hetkellä köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla.

 • Puoli miljoonaa heistä on pienituloisia.

 • Ruoka-apua tarvitsee jo yli 200 000 henkilöä.

 • Vakavaa aineellista puutetta kokee 100 000 suomalaista.

 • Köyhissä perheissä meillä elää 122 000 lasta.

Pahimman yli auttamisella voidaan estää kriisien vaikutusten kasaantuminen ja kasvaminen ihmisten kohdalla, joiden elämässä on nyt samanaikaisesti yhä useampi haavoittuvuutta ja pysyviä ongelmia aiheuttava tekijä.

Koulujen ja päiväkotien kesälomat koettelevat vähävaraisia lapsiperheitä, eikä kesäloma ole kaikille iloinen ja odotettu asia. Kun rahaa ei ole, ei ole kesälomasuunnitelmia eikä välttämättä edes päivän lämmintä ateriaa. Kotimaanavulla on meneillään keräys vähävaraisten perheiden tukemiseksi kotimaassa.

”Tiedän, että kaikki eivät jaksa tätä arkea. Miten moni perhetragedia onkaan saanut alkunsa näistä arkipäiväisistä köyhyyskokemuksista.” 
Suomen Köyhyysraportti 2021

Lahjoituksellasi on suuri merkitys

Elinkustannusten ja ruuan hintojen nopea nousu on iskenyt pahiten jo valmiiksi kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Monessa lapsiperheessä kouluruoka on tänä vuonna saattanut olla päivän paras lämmin ateria, jonka jokainen lapsi saa perheen tilanteesta huolimatta. Koulujen kesäloma on monessa perheessä taloudellisesti vaikeaa aikaa, sillä nälkäiset suut pitäisi pystyä itse ruokkimaan. Köyhyys Suomessa on sitä, että lapsilla on nälkä, koska raha ei riitä ruokaan. Kaikkein pienituloisimmille kunnollinen ateria maksaa liikaa.

Avun tarpeen kasvaminen näkyy nyt suoraan Suomen ev.lut.kirkon diakoniatyölle tulevien avunpyyntöjen moninkertaistumisena. Huolestuttava ilmiö on juuri köyhyys lapsiperheissä, joissa huoltajien palkka ei riitä kattamaan perheen elinkustannuksia. Apua tarvitsevien joukossa on nyt niitäkin, jotka ovat ennen omalla työllään pystyneet elättämään itsensä ja läheisensä. Lisääntyvä ahdistus näkyy myös kasvavina mielenterveyden häiriöinä.

Maailman onnellisimmaksi arvioidusta maasta löytyy nyt yhä enemmän lapsiperheitä, jotka joutuvat taistelemaan selviytymisestään.

Lahjoituksesi avulla

 • hankitaan koululaisten perheille ruokalahjakortteja
 • jaetaan ruokakasseja ja ruoka-avustuksia lapsiperheille
 • autetaan elinkustannusten nousun myötä hätään joutuneita Suomessa
 • autetaan vähävaraisimpia lapsiperheitä kautta maan

Lahjoittamalla Kotimaanavun työhön autat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä Suomessa. Kotimaanavun hätäapukeräyksen lahjoitukset ohjataan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien auttamistyöhön. Seurakuntien auttamistyö on yksi kirkon perustehtävistä ja yhteiskunnallisesti vaikutuksiltaan merkittävää ja laajaa kirkon tekemää sosiaalityötä, jota toteuttaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavat diakoniatyön ammattilaiset. Diakoniatyöntekijä varmistaa avun tarpeen sekä sen luotettavan perille menemisen.

Lahjoittamalla autat heikoimmassa asemassa olevia lapsiperheitä kotimaassa

Tee verkkolahjoitus klikkaamalla tästä

Lahjoita Mobile Paylla haluamasi summa numeroon 85508

Lahjoita tekstiviestillä lähettämällä viesti AUTA30 tai AUTA20 numeroon 16588 (lahjoitussumma 30 € tai 20 €)

Tee tilisiirto

 • Tee tilisiirto Kotimaanavun tilille FI54 1596 3000 1028 99
 • Käytä viitenumeroa 18610

 

Lämmin kiitos avustasi!

Kotimaanavun kautta autetaan hädänalaisia suomalaisia ja Suomessa asuvia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
Lue lisää Kotimaanavun toiminnasta ja muista keräyksistä www.kotimaanapu.fi

Keräyslupa RA/2020/639. Voimassa 1.9.2020 alkaen, koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Myöntänyt Poliisihallitus 25.5.2020. Kerätyillä varoilla autetaan kriisien ja katastrofien uhreja Suomessa. Avun vie perille Kirkkopalvelut ry:n hallinnoima Kotimaanapu yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.