Milloin rahankeräyksen voi käynnistää Kotimaanavun rahankeräyksenä?

1.  Tarve rahankeräykselle syntyy, kun diakoniatyöntekijä on kartoittanut avuntarpeessa olevan henkilön avuntarpeen ja avuntarve on todettu.
2.  Diakoniatyöntekijä varmistaa että, apua hakenut henkilö on hakenut hänelle kuuluvat muut yhteiskunnan tuet joihin hänellä on oikeus.
3.  Diakoniatyöntekijä on huomioinut seurakunnan omat diakonian taloudellisen avustamisen mahdollisuudet noudattaen seurakuntien taloudellisten avustamisen periaatteita. Lue lisää sakastista.
4.  Diakoniatyöntekijä hakee käytössä olevista avustusmuodoista kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvimman avustamisen muodon.

4.1 Selvitä onko oman seurakunnan avustusvaroilla mahdollista auttaa pienehköissä avustustarpeissa?
Suositus: Jos kyseessä on nopeasti tarvittava, pieni avun tarve (alle 200 euroa), käytä ensisijaisesti oman seurakuntasi avustusmahdollisuuksia, joita voivat olla esim. testamenttilahjoitukset, kolehdit, talousarviomäärärahat.

4.2 Tarkista, onko omalla hiippakunnallasi avustusmahdollisuuksia esim. jonkin rahaston tai säätiön kautta?
Suositus: Jos kyseessä on pieni avun tarve (n. alle 200 euroa), eikä omalla seurakunnallasi ole mahdollisuus avustaa, varmista onko hiippakunnallasi avustusmahdollisuuksia.

4.3 Tukikummien kautta on mahdollista hakea avustuksia mm. lasten harrastuksiin
Tukikummit-avustuksia voi hakea kertaluonteisesti suuruudeltaan 200–2 000 euroa perhekohtaisesti.
Tukikummit-säätiön lahjoittamilla varoilla tuetaan taloudellisesti Suomessa asuvia hädänalaisessa asemassa olevia lapsia ja nuoria. Tukikummit-säätiö kanavoi saamansa lahjoitukset Kirkon diakoniarahastolle. Hakemuksen tekemisen tai avustuksen saamisen edellytyksenä ei ole Suomen kansalaisuus tai kuuluminen mihinkään uskontokuntaan.
Lue lisää tukikummeista.

4.4. Kirkon diakoniarahaston (KDR) keskeinen tehtävä on avustaa yhteistyössä seurakuntien kanssa yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin tai hätätilanteisiin joutuneita perheitä ja yksityishenkilöitä.
Kirkon diakoniarahastosta haettavat yleiset avustukset ovat suuruudeltaan vähintään 2 000 euroa. Jos tarve on yli 4 000 euron avustukselle, ole yhteydessä diakoniarahastoon ennen hakemuksen lähettämistä.
Lue lisää kirkon diakoniarahastosta.

JOS EDELLÄ AVUSTAMINEN EI OLE MAHDOLLISTA EDELLÄ MAINITTUJEN KANAVIEN KAUTTA, voidaan rahankeräys käynnistää Kotimaanavun kautta.

4.5 Kotimaanavun kautta on mahdollisuus järjestää rahankeräys heikommassa asemassa olevien auttamiseksi Suomessa. Kerätyillä varoilla autetaan kriisien uhreja, vähävaraisia tai muutoin vaikeassa elämäntilanteessa olevia Suomessa asuvia, syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Varat käytetään tarveharinnan perusteella avustuksina yksittäisille henkilöille ja perheille. Paikalliskeräyksiä voidaan perustaa sellaisiin diakonisiin tarpeisiin, jotka eivät ole katettavissa julkisen sosiaaliturvan tai muiden ensisijaisten tukimuotojen avulla. Keräysvaroilla ei voida korvata seurakunnan diakoniatyön budjettivaroja.

Rahankeräys toteutetaan Kirkkopalvelujen rahankeräyspalvelujen luvan puitteissa.  Lisätietoa: www.kotimaanapu.fi

5.  Kotimaanavun vaihtoehtoiset keräysmuodot, joista valitaan
  • Paikalliskeräys voidaan käynnistää yksittäisen ihmisen, perheen tai rajatun ryhmän hyväksi diakonisiin tarpeisiin. Keräys voidaan käynnistää akuuttiin tarpeeseen tilanteessa, jossa virallinen auttamisjärjestelmä tai edellä mainitut tukijärjestelmät eivät auta. Keräykset voivat olla pääsääntöisesti perhekohtaisia ja kertaluontoisia.
    Suositus: Paikalliskeräyksiä toivotaan järjestettävän ensisijaisesti yli 200€ ylittäviin tarpeisiin. Harrastustoimintaan kerättävä euromääräinen suositeltava kattosumma on 800€.
  • Valtakunnallinen hätäapurahasto, jota kartutetaan akuuttia tukea tarvitsevien ihmisten auttamiseksi kriisin tai onnettomuuden kohdattua. Rahastossa kartutetaan tiettyihin tarkoituksiin korvamerkittyjä varoja sekä yleiseen auttamistoimintaan kohdennettavia varoja. Hätäapurahastolle on laadittu erilliset ohjeet.