Diakoniatyöntekijöistä koottu sparrausryhmä mukana kehittämässä Kotimaanapua

Diakoniatyöntekijät ovat aitiopaikalla ihmisten hädän ääripäässä. He ovat kuulleet ihmisten epäuskoisia kommentteja siitä, että kerrankin joku ehti kuuntelemaan ja kohtaamaan hänet. Lisäksi he ovat kuulleet epäuskoa siitä, että ”lahjoittajat ovat halunneet auttaa juuri minua”. 

Kotimaanapu auttaa yhdessä evankelisluterilaisten seurakuntien diakoniatyön kanssa riippumatta siitä, onko avun tarvitsija evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Apu menee perille diakoniatyöntekijöiden välittämänä, ihmiseltä ihmiselle.

Diakoniatyöntekijät ohjaavat, neuvovat ja auttavat jaksamaan vaikeissa elämäntilanteissa. Ennen kaikkea diakoniatyöntekijät kuuntelevat ja keskustelevat. Yhdessä Kotimaanavun taloudellisen tuen kanssa diakoniatyö voi mahdollistaa henkilölle tai perheelle kokonaisvaltaisen avun.

Kotimaanavun kautta mahdollistetaan apu myös sellaisiin inhimillisiin tarpeisiin, joihin ei muuta kautta olisi mahdollisuutta saada apua. Yhteiskunnan auttamismuodoissa asiakkaat kohdataan yleensä yksittäisen asian kautta, jolloin ihmiset kokevat, etteivät he tule kohdatuiksi. Monen avun- ja tuentarve ei rajaudu vain yhteen asiaan, vaan sillä on usein paljon laajemmat vaikutukset ihmisen elämään.

Maanantaina 9.3.2020 Kotimaanapua käyttävien seurakuntien diakoneja eri puolilta Suomea oli sparraamassa Kotimaanapua yhä käyttäjäystävällisemmän palvelun kehittämiseksi. He kannustavat myös niitä seurakuntia, joilla Kotimaanapua ei vielä ole, ottamaan palvelu käyttöönsä.

Sparrausryhmässä 9.3.2020 olivat mukana (vas.) diakoniatyöntekijä Anu Fedotoff Oulusta, diakoniatyöntekijä Heidi Rajamäki Helsingistä, diakoni Sanna Junnola-Ahola Kuusankoskelta, diakoniajohtaja Seppo Sulkko Kirkkopalveluista, diakonissa Anneli Kemppainen Kajaanista ja Ilkka Kalmanlehto Kotimaanavusta. Lisäksi työryhmään kuuluvat Sanna Stainer Kiteeltä, Anne Helenius Lohjalta, Mia Lehtonen Turusta sekä Pinja Nieminen Helsingistä.

Lisätietoja

Eija Kilgast, varainhankinnan suunnittelija, eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi, p. 040 660 2964