Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanapu on avannut kaikille Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnille ylimääräisen avustushaun Ukrainasta Suomeen tulleiden pakolaisten auttamiseksi.

Ukrainan sodan jatkuessa jo yli kaksi miljoonaa ukrainalaista on joutunut jättämään kotinsa sekä maansa ja on paennut Euroopan unionin alueelle. Myös Suomessa on jo valmistauduttu Ukrainan pakolaisten laajamittaiseen maahantuloon.

Kotimaanapu on käynnistänyt valtakunnalliseen hätäapukeräyksen Suomeen tulleiden Ukrainan pakolaisten auttamiseksi osoitteessa www.kotimaanapu.fi.  Seurakunnat voivat myös jakaa tietoa keräyksestä omissa viestinnän kanavissaan lahjoitusten kartuttamiseksi.

Seurakunnat voivat nyt hakea diakoniatyölle taloudellisia lisäresursseja Ukrainasta tulleiden pakolaisten auttamiseksi.

Haku on avattu 5.3.2022 Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa https://link.webropol.com/s/hakemusukrpakolaisille
Avustusten hakuaika on päättynyt 15.6.2022.

Avustushakemukset käsitellään ja myönnetään hakujärjestyksessä 5.3.2022 lähtien. Hakijoille ilmoitetaan rahoituspäätöksistä hakujärjestyksessä. Lisäksi jokaiselle avustusta hakeneelle seurakunnalle avataan oma paikalliskeräys.

Avustukset myönnetään Kotimaanavun hätäapurahaston lahjoitusvaroista. Avustuksen käyttö raportoidaan Kotimaanavulle avustuspäätöksen yhteydessä toimitettavien raportointiohjeiden mukaisesti varojen käytön jälkeen. Avustuksen saaneiden tulee raportoida avustuksen käytöstä Kotimaanavulle varojen käytön toteuduttua, viimeistään 31.12.2022 mennessä.

Seurakunnat voivat avata myös oman paikalliskeräyksen

Jokainen Kirkkopalvelut ry:n jäsenseurakunta voi avata pakolaisten auttamiseksi oman paikalliskeräyksen Kotimaanavun keräysalustalla. Niissä jäsenseurakunnissa, joissa Kotimaanavun keräysalustaa ei vielä ole käytetty, voi keräysmahdollisuutta testata veloituksetta 7.3.2022 lähtien. Jos olette testanneet keräysten luomista ennenkin, mutta ette ole siirtyneet vakituisiksi käyttäjiksi, voitte nyt kokeilla uutta testijaksoa veloituksessa 31.7.2022 asti. Haluamme näin kannustaa mahdollisimman monia hyödyntämään Kotimaanavun mahdollisuudet oman seurakuntanne diakoniatyön tukemiseksi ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi.

Jokaista käyttäjää ohjataan ja opastetaan henkilökohtaisesti alustan käytössä. Tulemme kysymään kokeilujakson jälkeen kokemuksianne alustan käytöstä. Kaikista myös testijaksolla avatuista keräyksistä perimme keräyksen tuotosta normaalin Kotimaanavun 15 % keräyskulun, mutta ei palvelun kuukausimaksua. Lisätietoa ja tiedustelut palvelun käyttöönotosta diakonia@kotimaanapu.fi, Elisa Huuhka, koordinaattori, puh: 040 354 2333

Lisätietoa ja tiedustelut Eija Kilgast, varainhankinnan päällikkö, eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi, puh. 040 6602 964 sekä diakonia@kotimaanapu.fi, Elisa Huuhka, koordinaattori. Puh: 040 354 2333

 

Kotimaanapu on vuonna 2015 perustettu hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa monipuolisesti ja konkreettisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä ympäri Suomen. Kotimaanavulle suunnatuilla rahalahjoituksilla autetaan kriisien ja katastrofien uhreja Suomessa syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Lahjoitusvaroja käytetään avuntarvitsijoiden auttamiseksi taloudellisesti, tavara-, hygienia- tai ruoka-avun kautta tai muihin välttämättömiin toimiin, joiden avulla vaikeuksissa olevien elämänlaatua halutaan kohentaa. Kotimaanavun Ukrainan pakolaisten auttamiseksi käynnistetyllä hätäapukeräyksellä tuetaan seurakuntien laajaa auttamistyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Kotimaanapu hyväntekeväisyyspalvelusta vastaa Kirkkopalvelut ry. Rahankeräyslupa RA/2020/639. Voimassa 1.9.2020 alkaen. Myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.