Kotimaanapu käynnistää hätäapukeräyksen Suomeen tulevien Ukrainan pakolaisten auttamiseksi

Ukrainan sodan jatkuessa jo yli miljoona ukrainalaista on joutunut jättämään kotinsa sekä maansa ja on paennut Euroopan unionin alueelle.

Suomessa valmistaudutaan Ukrainan pakolaisten laajamittaiseen maahantuloon. Kotimaanapu on käynnistänyt valtakunnallisen hätäapukeräyksen Suomeen tulevien ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi. Kotimaanavun hätäapukeräyksellä kerätään nyt lahjoituksia, jotta pakolaisten välttämättömistä elintarpeista pystytään Suomessa huolehtimaan.

Kotimaanavun lahjoitukset ohjataan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien auttamistyöhön. Lahjoitusten avulla seurakunnat pystyvät auttamaan Suomeen saapuvia pakolaisia monipuolisesti ja konkreettisesti kautta maan. Useat seurakunnat valmistautuvat auttamaan ja selvittävät parhaillaan muun muassa tilojensa, kuten leirikeskusten, tarjoamista pakolaisten hätämajoitukseen.

Seurakuntien auttamistyö on yksi kirkon perustehtävistä ja yhteiskunnallisesti vaikutuksiltaan merkittävää ja laajaa kirkon tekemää sosiaalityötä, jota toteuttaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavat diakoniatyön ammattilaiset.

Kotimaanavun valtakunnalliseen hätäapukeräykseen voi osallistua osoitteessa www.kotimaanapu.fi

Lisätietoja: Eija Kilgast, Varainhankinnan päällikkö eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi, puh 040 6602964

 

Kotimaanapu on vuonna 2015 perustettu hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa monipuolisesti ja konkreettisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä ympäri Suomen. Kotimaanavulle suunnatuilla rahalahjoituksilla autetaan kriisien ja katastrofien uhreja Suomessa syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Lahjoitusvaroja käytetään avuntarvitsijoiden auttamiseksi taloudellisesti, tavara-, hygienia- tai ruoka-avun kautta tai muihin välttämättömiin toimiin, joiden avulla vaikeuksissa olevien elämänlaatua halutaan kohentaa. Kotimaanavun Ukrainan pakolaisten auttamiseksi käynnistetyllä hätäapukeräyksellä tuetaan seurakuntien laajaa auttamistyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Kotimaanapu hyväntekeväisyyspalvelusta vastaa Kirkkopalvelut ry. Rahankeräyslupa RA/2020/639. Voimassa 1.9.2020 alkaen. Myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.