”Lahjoita autismikirjon lapselle mahdollisuus harrastaa” -keräyksen lahjoitusvarat on jaettu

Kotimaanapu järjesti yhteistyössä Autismiliiton ja Autismiyhdistys PAUT ry kanssa viime syksynä valtakunnallisen keräyksen ja kampanjan ”Lahjoita autismikirjon lapsille mahdollisuus harrastaa”.

Autismikirjolaisen tyypillinen haaste liittyy sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen. Kaverisuhteiden luominen on vaikeaa. Autismikirjon lapset jäävät usein vapaa-ajan harrastusten ulkopuolelle. Kiinnostava harrastus tuo onnistumisen kokemuksia sekä joukkoon kuulumisen tunteen. Tällaisilla kokemuksilla saattaa olla käänteentekevä vaikutus lapsen tai nuoren elämässä.

Keräyksellä haluttiin mahdollistaa harrastuskokeiluja ja yhteistä tekemistä autismikirjon lapsille.

Kampanjan tavoitteena oli myös lisätä tietoisuutta autismikirjosta. Kotimaanavun Facebook-sivulle tehtiin syksyn aikana 15 autismikirjon tietoisuutta lisäävää julkaisua, joilla saavutettiin yhteensä yli 67 000 näyttökertaa.

Keräykseen saatiin lahjoituksia noin 7700e, josta paikalliset autismiyhdistykset saivat hakea pienavustusta autismikirjon lapsille suunnatun toiminnan toteuttamiseksi vuonna 2022. Avustushausta tiedotettiin yhteistyössä Autismiliiton kanssa loppuvuodesta 2021. Määräpäivään mennessä avustusta haki 6 yhdistystä, joille kaikille myönnettiin pienavustusta keräysvaroista. Yhdistykset raportoivat Kotimaanavulle avustuksen käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä.