Diakoniatyön kokeiluavustuksia 12 seurakunnalle

Kirkkopalvelut myönsi tammikuussa 2020 avustuksia diakoniatyön kokeiluihin kaikkiaan 12 seurakunnalle. Kokeiluavustuksia jaettiin tällä kertaa hieman yli 30 000 euroa. Kokeilurahan lisäksi Kirkkopalvelut tarjoaa seurakunnilla kehittämis- ja hankeosaamista. Rahoitusta saaneet seurakunnat sijoittuvat kartalla melko hyvin eri puolille Suomenmaata. Kokeiluja käynnistyy mm. Helsingin, Espoon, Tampereen, Oulun, Kuopion ja Lapuan hiippakuntien alueella.

Hakemuksissa diakoniakokeilujen painopisteet olivat tällä kertaa perheissä, nuorissa aikuisissa ja ikääntyneissä. Kokeilut kohdentuvat mm. pienryhmätoimintaan, vertaistukeen, vapaaehtoistyöhön, etsivään työhön sekä uusien toimintojen käynnistämiseen. Huolta kannettiin erityisesti köyhistä ja kokonaan palvelujen ulkopuolelle jääneistä perheistä, vanhemmuuteen liittyvistä vaikeuksista, ”irrallisista” nuorista aikuisista, aikuistuvista kehitysvammaisista, työttömistä nuorista, päihteisiin läheisensä menettäneiden surutyöstä, erakoituvista vanhuksista sekä riittämättömistä resursseista vapaaehtoistyöhön ja vertaistukeen.

Loppuvuodesta kokoamme kokeiluista käytännön kokemuksia ja kuvauksia kaikille jaettavaksi. Opiksi ja innostukseksi! Ole kuulolla ja seuraa diakoniatyöntekijöiden Facebookia sekä Kirkkopalvelujen ja Kotimaanavun kotisivuja!

Lisätietoja

Tapio Pajunen, keräysjohtaja, p. 0400 870 041, tapio.pajunen@kirkkopalvelut.fi