Ajankohtaista

Kaikille kone -kampanjassa 1700 konelahjoitusta

Kaikille kone -kampanja on turvannut tähän mennessä 1700 läppäriä etäopiskelun tueksi ympäri Suomen. Lämmin kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille! Teidän avullanne oppiminen on jatkunut haastavinakin aikoina. Kaikki lahjoittajat ja koneiden tilanne ajantasaisena: www.kaikillekone.fi

lue lisää

Oma Aika -lehti ja Kotimaanapu keräävät varoja koronakriisin keskellä

Oma Aika -lehti haluaa olla auttamassa suomalaisia kriisin keskellä, muutoinkin kun tarjoamalla laadukasta luettavaa ja ajanvietettä kotioloihin. Oma Ai­ka -aikakusilehti lah­joit­taa kai­kis­ta 17.4.-13.5. tu­le­vis­ta ti­lauk­sis­ta 5 € Ko­ti­maa­na­vul­le. Ti­laa­mal­la leh­den lah­joi­tat hy­vän­te­ke­väi­syy­teen ja saat it­sel­le­si lu­ke­mis­ta pit­käk­si ai­kaa. Ti­laus­si­vul­le pää­set täs­tä lin­kis­tä. Mil­lai­nen on Oma Ai­ka? Oma Ai­ka on elä­män­ma­kui­nen, ih­mis­tä lä­hel­lä ole­va ai­ka­kaus­leh­ti. Leh­ti seu­raa ak­tii­vi­ses­ti ai­kaa: sen il­mi­öi­tä, …

lue lisää