Ajankohtaista

Yrityslahjoittajille lanseerattu Ukraina-merkki

Yritys- ja yhteisölahjoituksia varten on nyt julkaistu tuesta ja auttamisesta kertova Ukraina-merkki. Ukraina-merkki on maksuton tunnus yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet Ukrainaa ja ukrainalaisia auttaviin keräyksiin. Käyttämällä merkkiä yhteisösi verkkosivustolla, toimitilassa ja materiaaleissa viestit omille sidosryhmillesi, että yhteisösi osallistuu Ukrainan ja ukrainalaisten auttamiseen. Se kertoo myös asiakkaillesi ja sidosryhmillesi yrityksesi arvoista. Merkki on suomalaisilta tärkeä viesti sodasta kärsiville ukrainalaisille. …

lue lisää

Kirkkopalvelut ry.llä on käynnissä tutkimuskysely kirkon keräyksiin lahjoittaneille

Kirkkopalvelut ry teettää parhaillaan tutkimusta vuosien 2020–2022 aikana Yhteisvastuukeräykseen ja Kotimaanapuun lahjoittamisesta. Kirkkopalvelut ry kehittää toimintaansa ja haluaa jatkossa paremmin palvella lahjoittajia molempien keräysten osalta. Sekä Yhteisvastuu että Kotimaanapu on kehittämässä verkkopalveluitaan ja siksi lahjoittajien parempi tuntemus on ensiarvoisen tärkeää. Tutkimus teetetään Tutkimustoimisto Norstat Oy:llä. Jos olet saanut tutkimuskutsun Norstat Oy:ltä koskien kirkon keräyksiin lahjoittamista, tutkimus on Kirkkopalvelut ry:n tilaama …

lue lisää

Kotimaanavussa näkyy kasvava avuntarve Ukrainan sotaa paenneiden auttamiseksi Suomessa

Miljoonat ukrainalaiset ovat kuluneen kevään aikana joutuneet pakenemaan sotaa ja jättämään kotinsa ja maansa. Suomi, muiden Euroopan unionin maiden ohella, on ottanut vastaan tuhansia sotaa paenneita. Määrät ovat sodan jatkuessa kasvaneet ja avun tarve näkyy nyt konkreettisesti kirkon auttamistyössä. Seurakuntien auttamistyö on yksi kirkon perustehtävistä ja yhteiskunnallisesti vaikutuksiltaan merkittävää ja laajaa kirkon tekemää sosiaalityötä, jota toteuttaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen …

lue lisää

Tukikampanja käynnistynyt – Suomeen saapuneille ukrainalaisille tablettitietokoneita ja puhelimia yhteydenpitoon ja koulunkäynnin tueksi

» Kaikille Kone -toiminta on käynnistänyt Suomeen saapuneille ukrainalaisille tukikampanjan, jonka myötä kerätään varoja puhelimien ja arjessa välttämättömien digilaitteiden hankkimiseen. » Laitteet mahdollistavat yhteydenpidon läheisiin ja tukevat lasten koulunkäyntiä. » Kansalaiskeräyksen avulla hankittavat laitteet ovat joko uusia tai vähän käytettyjä, ja ne luovutetaan vastaanottajilleen seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kautta. » Seurakunnat pääsevät ilmoittamaan laitteiden tarpeesta oman tukikanavansa kautta. Miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet …

lue lisää

Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanapu on avannut kaikille Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnille ylimääräisen avustushaun Ukrainasta Suomeen tulleiden pakolaisten auttamiseksi.

Ukrainan sodan jatkuessa jo yli kaksi miljoonaa ukrainalaista on joutunut jättämään kotinsa sekä maansa ja on paennut Euroopan unionin alueelle. Myös Suomessa on jo valmistauduttu Ukrainan pakolaisten laajamittaiseen maahantuloon. Kotimaanapu on käynnistänyt valtakunnalliseen hätäapukeräyksen Suomeen tulleiden Ukrainan pakolaisten auttamiseksi osoitteessa www.kotimaanapu.fi.  Seurakunnat voivat myös jakaa tietoa keräyksestä omissa viestinnän kanavissaan lahjoitusten kartuttamiseksi. Seurakunnat voivat nyt hakea diakoniatyölle taloudellisia lisäresursseja Ukrainasta …

lue lisää

Kotimaanapu käynnistää hätäapukeräyksen Suomeen tulevien Ukrainan pakolaisten auttamiseksi

Ukrainan sodan jatkuessa jo yli miljoona ukrainalaista on joutunut jättämään kotinsa sekä maansa ja on paennut Euroopan unionin alueelle. Suomessa valmistaudutaan Ukrainan pakolaisten laajamittaiseen maahantuloon. Kotimaanapu on käynnistänyt valtakunnallisen hätäapukeräyksen Suomeen tulevien ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi. Kotimaanavun hätäapukeräyksellä kerätään nyt lahjoituksia, jotta pakolaisten välttämättömistä elintarpeista pystytään Suomessa huolehtimaan. Kotimaanavun lahjoitukset ohjataan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien auttamistyöhön. Lahjoitusten avulla seurakunnat pystyvät auttamaan …

lue lisää

Uuden vuoden lupaus -kampanja pro bono yhteistyössä

Karoliina Kaihovirta löysi Kotimaanavun Vastuunkantavat alustalta. Vastuunkantavat-ryhmä kokoaa yhteen Suomen kirkkaimmat luovat markkinointitoimistot ja freelancerit tekemään hyvää työtä valituille hyväntekeväisyyskohteille. Ryhmää johtaa Vuoden toimisto 2020 Sherpa. Korona-aika sai Kaihovirran pohtimaan, mikä on oikeasti tärkeää. ”Mietin, mitä oikeasti haluan tehdä ja miten tavoittaisin sen.” Alkuperäiseltä koulutukselta Kaihovirta on matkailualan restonomi ja työskennellyt pitkään myynnin ja markkinoinnin parissa matkailu-, tapahtuma- ja ravintola-alalla. …

lue lisää

Tuplaa uuden vuoden lupaus

Suomessa tälläkin hetkellä jopa joka kuudes ihminen elää köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla. Elämä on sinnittelyä päivästä toiseen toimeentulon rajamailla. Rahat eivät tahdo riittää edes välttämättömimpään. Köyhyyden syyt ovat varsin usein meistä itsestämme riippumattomia, oman kontrollin ja päätösten ulottumattomissa. Elämän voi sysätä raiteiltaan esimerkiksi onnettomuus, tulipalo, vakava sairastuminen, läheisen kuolema, vanhuuden heikentämä kunto, vammautuminen tai yllättävä työttömyys. Tule mukaan auttamaan suomalaisia, …

lue lisää

Kotimaanapu käynnisti joulukeräyksen vähävaraisten suomalaisten hyväksi

Suomessa on tällä hetkellä arviolta lähes 900 000 köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla elävää. Kotimaanapu käynnisti loppuvuodeksi joulukeräyksen vähävaraisten suomalaisten auttamiseksi. Joulukeräyksen avulla järjestetään vähävaraisten ilmaisia jouluruokailuja sekä jaetaan ruokakasseja ja ruokalahjakortteja vähävaraisille kautta maan. Maailman onnellisimmaksi arvioidusta maasta löytyy merkittävä määrä ihmisiä, jotka joutuvat taistelemaan selviytymisestään. Pienituloisten sekä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien määrää ei ole viime vuosina saatu vähenemään. Edellisiin …

lue lisää