Rahaa, ruokaa, vapaaehtoisia – apua digipalveluistamme

Koronaepidemia on herättänyt sekä avun tarvetta että auttamisen halun. Taloudellinen ahdinko tunnistetaan jo nyt. Voit auttaa koronaepidemian takia taloudelliseen ahdinkoon joutuneita lahjoittamalla rahaa Kotimaanapu.fi-palvelun kautta.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöntekijät ovat avanneet akuutin hädän hoitamiseen paikalliskeräyksiä yksittäisten ihmisten tai ryhmien avustamiseksi kotimaanapu.fi/paikalliset-keraykset/

Lahjoittamalla Kotimaanavun hätäapurahastoon ohjaamme avustukset heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi Suomessa. Hätäapurahaston lahjoituksia ei sidota etukäteen tiettyyn kohteeseen, vaan niitä käytetään nopeaan avuntarpeeseen seurakuntien diakoniatyön anomuksesta siellä, missä avun tarve on suurin kotimaanapu.fi/lahjoita Hätäapurahastoon voit lahjoittaa helposti myös MobilePayn kautta, numeroon 45595.

Digitaaliset palvelumme tekevät auttamisen helpoksi. Avun perille menosta vastaa aina jokin järjestäytynyt taho, seurakunta, järjestö tai kunta.

Valtakunnallisessa ruoka-aputoiminnassa etsitään uusia jakelutapoja koronaepidemian ohjeistuksen seurauksena. Ota seurantaan ruoka-apu.fi-sivu, jos etsit itsellesi ruoka-apua. Ruoka-aputapahtumien ilmoituksissa etsitään myös vapaaehtoisia sekä kerrotaan, jos tapahtuman järjestäjälle voi lahjoittaa ruokaa. Myös ruoka-aputapahtumien mahdollistamiseksi etsitään lahjoittajia kotimaanapu.fi-sivulla.

Vapaaehtoistyön kenttä koki suuren mullistuksen koronaepidemian myötä. Yli 70-vuotiaita ei voida käyttää enää esimerkiksi ruoka-aputoiminnan vapaaehtoisina. Jos haluat auttaa mieluummin tekemällä, voit etsiä vapaaehtoistehtäviä vapaaehtoistyo.fi-sivulta. Voit ilmoittautua tehtäviin paikallisten sivujen kautta.

Taloudellista tukea tarjoava Kotimaanapu.fi koordinoi apunsa Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien kautta. Ruuan (ruoka-apu.fi) ja vapaaehtoisten (vapaaehtoistyö.fi) välittämisestä vastaavat lukuisat Suomen kunnat, järjestöt, eri uskonnolliset yhteisöt ja seurakunnat. Nettisivuista vastaa Kirkkopalvelut ry. Apu menee perille luotettavasti ja varmasti!